KreDoMa

Prihlásenie

Šachový krúžok

logo zsk Malacky

Link na šachový krúžok online
Naším poslaním je prinášať radosť prostredníctvom šachovej hry.

Deti v našich krúžkoch učíme okrem šachov samostatne premýšľať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, naučiť sa zniesť prehru ale aj okúsiť pocit víťazstva. Princíp fair-play musí byť základom, s ktorým vkročia o pár rokov do samostatného života. Šach pomáha nám vybrať si vždy to najlepšie riešenie, učí nás myslieť a byť o krok vpred. Pôsobíme ako "farma" talentov Záhoráckeho Šachového Klubu, ktorý hráva súťažne 3 až 5 ligu Slovenského Šachového Zväzu.
Šach zvyšuje celkovú inteligenciu detí a prospieva im v nasledujúcich oblastiach:

  • Pozornosť – deti sa učia chápať výhody pozorného sledovania a koncentrácie. Ak nedokážu sledovať čo sa deje, nemôžu vhodne reagovať bez ohľadu na to, aké sú múdre.
  • Predstavivosť – deti sú nútené predstaviť si rôzne akcie v rôznom poradí ešte pred tým, ako sa udejú. Túto vlastnosť rozvíjame u detí tak, že ich učíme predstavovať si budúce ťahy bez toho, aby ťahali figúrami.
  • Predvídanie – deti sa učia najprv myslieť, potom konať. Po čase šach pomôže rozvinúť trpezlivosť a samostatné myslenie.
  • Porovnávanie možností – deti sa učia, že nemusia spraviť hneď prvú vec, čo ich napadne. Učia sa zvažovať rôzne možnosti a ich výhody a nevýhody. Rozhodovací proces je lepší, ak je podložený logikou.
  • Abstraktné myslenie – deti sa učia odpútať sa od detailov a rôzne témy, či koncepty použiť v rôznych, ale súvisiacich situáciách.
  • Plánovanie – deti sa učia stanovovať si ciele a určovať konkrétne kroky vedúce k nim. Veľmi dôležité je, že sa učia v prípade potreby prehodnotiť svoje ciele, či plány na základe zmeny situácie.
  • Súčasné zvažovanie rôznych možností – deti sa učia neupínať sa len na jeden možný plán. Paralelne zvažujú rôzne možnosti.
Podľa výsledkov mnohých vedeckých štúdií, veľká väčšina detí, ktoré sa zoznámia so šachovou hru v útlom detstve dosahuje v škole lepšie výsledky, ako ich vrstovníci. A tento náskok sa druhej skupine nedarí vyrovnať ani vo vyšších ročníkoch. Šach učí vlastnostiam, ktoré je obťažné získať tradičným spôsobom výučby. Krása šachu, ako učebného nástroja je v tom, že tieto vlastnosti sa získavajú nenúteným spôsobom. Deti sa ich učia samotnou hrou, teda pre ne najbližšou interaktívnou formou.
Pri výučbe využívame najmodernejšie postupy vrátane počítačov a v prípade záujmu chodíme na šachové súťaže: Termín krúžku
Piatok: 17:00 – 18:00
Čo si treba priniesť:
Prezúvky, prípadne niečo na olovrant
Cieľová skupina:
Deti od 6 rokov
Cena krúžku:
- 10 EUR/mesiac, 8 EUR/mesiac v prípade rodinnej zľavy ak chodia na krúžok aspoň 2 členovia rodiny, napr. súrodenci
Vedúci krúžku:
Michal Damek
Miesto krúžku:
Gen. M. R. Štefánika 8, Malacky (MC Vánok) - oproti 1 ZDŠ Dérera

V prípade záujmu bude aj online šachový krúžok, termín streda o 19:00, prípadne dohoda s vedúcim.
Prihlásiť sa je možné pomocou tohto formulára