KreDoMa

Prihlásenie
logo OZ KreDoMa

Kontakt

OZ KreDoMa
Štúrova 1517/60
90101 Malacky
IČO: 5312 7421
Otváracie hodiny: 7:30 - 12:00 Klubík Ovečka, 13:00 - 18:00 Krúžková činnosť
Číslo telefónu (mobil): +421 948 167 437
Email: sosadska1@gmail.com
IBAN: SK32 1111 0000 0016 2862 4008